• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
 • +40 21 2083 100

Despre noi

Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. - Activitate derulata conform standardelor internationale

Din anul 1991, anul infiintarii, obiectivul prioritar a fost si este furnizarea de servicii de trafic aerian pentru aeronavele ce executa zboruri GAT (trafic aerian general) in conditii IFR (reguli de zbor dupa instrumente) in spatiul aerian al Romaniei precum si orice alt spatiu aerian delegat Romaniei prin acorduri internationale. ROMATSA asigura:

 • - organizarea si realizarea dirijarii si controlului traficului aerian in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in Anexele 2 si 11 OACI (Organizatia Internationala a Aviatiei Civile) ale Conventiei de la Chicago;
 • - organizarea si realizarea informarii aeronautice in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in Anexa 15 OACI a Conventiei de la Chicago;
 • - organizarea si realizarea serviciului de alarmare in vederea cautarii si salvarii aeronavelor aflate in dificultate, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Anexa 12 OACI a Conventiei de la Chicago;
 • - organizarea si realizarea informarii de meteorologie aeronautica in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in Anexa 3 OACI a Conventiei de la Chicago;
 • - organizarea si realizarea telecomunicatiilor fixe si mobile aeronautice cât si a telecomunicatiilor de meteorologie aeronautica in conformitate cu prevederile Anexei 10 OACI a Conventiei de la Chicago;
 • - organizarea si realizarea protectiei navigatiei aeriene, din punct de vedere tehnic, in conformitate cu prevederile Anexei 10 OACI a Conventiei de la Chicago;
 • - organizarea si realizarea dotarii conform prevederilor OACI si a standardelor stabilite de EUROCONTROL (Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene) si LCIP (Programul Local de Convergenta si Implementare) ROMANIA.
 • - asigurarea sigurantei, capacitatii si eficientei operationale si economice a sistemului de trafic aerian civil, aplicarea reglementarilor specifice in mod uniform si echitabil fata de operatorii aerieni si sistemele de trafic aerian adiacente, cu respectarea cerintelor de protejare a mediului inconjurator si de securitate nationala.

ROMATSA asigura conducerea si dezvoltarea unitara a activitatilor de dirijare a aeronavelor apartinind utilizatorilor sau operatorilor, promoveaza armonizarea si integrarea in sistemul specializat european (EUROCONTROL), asigura, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, utilizarea coordonata a spatiului aerian al României de catre aviatia civila si militara.

Citeste mai mult

Anunţuri

Anunt negociere fara publicare achizitie servicii de paza

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42, organizează procedura negocierea fără publicare prealabilă pentru achiziţia de ”Servicii de pază la obiectivele D.R. București”,  cod CPV 79713000-5.

 

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 104 alin. 1 lit. c din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

Data limită pentru primirea ofertelor este 02.03.2021, ora 10.00, la sediul autorităţii contractante  R.A. ROMATSA.

 

Clarificări privind documentaţia de atribuire aferentă procedurii menţionate mai sus se poate solicita prin e-mail la adresa: bogdan.tintar@romatsa.ro.

 

Documentaţia de atribuire este compusă din:

 • Caiet de sarcini
 • Formulare
 • Proiect de contract.

Principalele date sunt următoarele:

 • Cod CPV: 79713000-5;
 • Locul de prestare: obiectivele D.R. București - RA ROMATSA, conform anexei la caietul de sarcini;
 • Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut si se aplica numai ofertelor declarate acceptabile;
 • Sursa de finanţare : surse proprii, cheltuieli de exploatare.

 

Proiectul de contract se va semna şi ştampila pe fiecare pagină. În cazul în care există obiecţiuni la clauzele contractuale, acestea se vor formula în scris, intr-un document distinct semnat si stampilat. In cazul in care propunerile de modificare a clauzelor contractuale sunt in mod clar dezavantajoase pentru autoritatea contractanta acestea vor fi respinse.

De asemenea, se va completa DUAE anexat, ofertantul clasat pe primul loc urmând să prezinte documentele în susținerea acestuia, la solicitarea autorității contractante.

De asemenea, toți oferanții vor prezenta la momentul depunerii ofertelor licență IGPR valabilă, pentru ofertant/asociat/subcontractant.

 

 

 

 

Nr crt

Cerinţe minime de calificare

Motivaţia impunerii cerinţelor minime

1

 

Declaraţie privind respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Cerinţe impuse de standardele de mediu utilizate în cadrul R.A. ROMATSA, standarde impuse de forurile internaţionale care guvernează domeniul de activitate al regiei.

2

Declaratie privind incheierea unei polite de asigurare de raspundere civila, pentru daune in caz de eveniment, aferent contractului incheiat– se solicita incheierea unei polite de asigurare de raspundere civila, pentru daune in caz de eveniment, in valoare de cel putin: 500.000 lei.

Ofertantul trebuie sa-si asume incheierea 

unei polite de asigurare de raspundere civila, pentru acoperirea unor eventuale daune in caz de eveniment pentru contractul incheiat.

3

Informatii generale privind nr. minim de autovehicule si de echipaje de intervenție detinute de ofertant – se solicita ca ofertantul sa detina la data ofertarii cel putin urmatoarele:

 

Nr. minim autovehicule

Nr. minim

echipaje de interventie

 

12

12

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca deţine / dispune de  numarul de autovehicule si de echipaje de interventie  necesare prestarii serviciilor de paza prevăzute in caietul de sarcini.

4

Informatii generale privind numarul total de posturi permanente de paza (P) contractractate pe un singur contract incheiat in ultimii 3 ani (2018, 2019 si 2020) – se solicita un număr minim de 12 posturi permanente de paza care sa fie contractate pe un singur contract.

 

 (listele conținând date, perioade de prestare, beneficiari, etc - indiferent daca aceștia sunt autorităti contractante sau clienti privați - va fi însoțită de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar).

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a mai prestat, in urma incheierii unui singur contract de prestari servicii de paza, servicii pentru un numar total de posturi permanente similar cu necesarul RA Romatsa, facand dovada capacitatii sale de a derula un contract similar din punct de vedere al numarului de posturi de paza.

 

 

5

Informatii generale privind numarul minim de angajati cu contract individual de munca inregistrat si vizat la Inspectoratul Teritorial de Munca – se solicita un nr minim 96 de angajati.

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de un numar de angajati, care au incheiat un contract individual de munca inregistrat vizat la Inspectoratul Teritorial de Munca, demonstrand capacitatea sa de a presta serviciile de paza/monitorizare prevăzute in caietul de sarcini.

6

Declaratie privind respectarea “Instrucţiunilor de lucru pentru obiectivele pentru  care se prestează serviciile de pază, privind reglementarea modului de colaborare între personalul firmei de pază şi personalul ROMATSA R.A.”, în vederea prevenirii acceselor neautorizate si a protecţiei obiectivelor monitorizate cu sisteme de alarma

 

Ofertantul trebuie sa isi asume prevederile “Instrucţiunilor de lucru pentru obiectivele pentru  care se prestează serviciile de pază, privind reglementarea modului de colaborare între personalul firmei de pază şi personalul ROMATSA R.A.” in vederea prevenirii acceselor neautorizate.

 

 

Vă rugăm ca până la data de 02.03.2021, ora 10.00 să transmiteţi la sediul R.A. ROMATSA oferta dumneavoastră completă conform cerinţelor din documentaţia de atribuire.

 

 

Informaţii suplimentare privind documentaţia de atribuire pot fi obţinute pană cel târziu la data de 01.03.2021 de la Bogdan ȚÎNȚAR - Serviciul Proceduri şi Monitorizare Achiziţii, e-mail: bogdan.tintar@romatsa.ro, tel.  021.2083.406.

25/02/2021
Citeste mai mult

Anunt licitatie deschisa "Echipamente si module de extensie"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de ”Echipamente si module de extensie”, CPV 32413100-2 Rutere de retea.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

19/11/2020
Citeste mai mult

Invitatie la negociere pentru "Servicii de asigurare a salariatilor R.A. ROMATSA"

R.A. ROMATSA – Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian, cu sediul în Bucureşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1, telefon +40 21 208.31.00, fax +40 21 230.24.42 intenţionează să încheie un contract de Servicii de asigurare a salariaţilor R.A. ROMATSA pentru pierderea licenţei/ brevetului/ certificatului de funcţionare pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data de 26.08.2020.

06/08/2020
Citeste mai mult

Informaţii Utile

danubeFAB

SDM

Flight plans

AIS Romania

Inițiativă

Înființarea DANUBE FAB este un element esențial al cadrului legislativ al Single European Sky (SES), care creează un sistem de măsuri care să ofere capacități suficiente pentru deservirea numărului tot mai mare de zboruri în Europa, reducând întârzierile, îmbunătățind siguranța și eficiența costurilor servicii de navigație aeriană.

Viziune

Viziunea noastră este să oferim cele mai sigure, mai eficiente și mai ecologice servicii de navigație aeriană în Europa de Sud-Est. "DANUBE FAB se străduiește să transforme calitativ sistemele funcționale de navigație aeriană pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de siguranță, infrastructură pentru toți utilizatorii, asigurând în același timp o sustenabilitate ecologică eficientă.

Obiective

Obiectivul DANUBE FAB, în spațiul aerian aflat sub responsabilitatea României și Republicii Bulgaria, este de a îmbunătăți capacitatea, eficiența costurilor serviciilor de navigație aeriană și protecția mediului prin optimizarea furnizării ANS și a cooperării civil-militare într-un proces de dezvoltare durabilă, sporind în același timp nivelul de siguranță.

Comunicate de presă

Întâlnire de lucru la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor dedicată măsurilor pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus

La sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC) a avut loc, la solicitarea ministrului Lucian Bode,  întâlnirea de lucru cu toți factorii implicați  ai unităților din subordinea sau sub autoritatea Ministerului, din domeniul aviație, feroviar, naval, medical și rutier care implementează măsurile pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus.
În cadrul ședinței a fost prezentat stadiul implementării măsurilor care au fost stabilite în sarcina unităților din subordinea Ministerului și s-a constat că toate termenele asumate au fost respectate.
Totodată, luând în considerare ultimele evoluții, s-au stabilit următoarele măsuri care vor fi implementate în regim de urgență:
- Asigurarea culoarelor speciale de debarcare în incinta aeroporturilor;
- Stabilirea și punerea la dispoziție a locurilor special amenajate pentru completarea formularelor în aeroporturi;
- Posibilitatea distribuirii formularelor, care trebuie completate, odată cu îmbarcarea pasagerilor în aeronave;
- Diseminarea de informații privind măsurile de igienă și prevenție în incinta aeroporturilor, gărilor, trenurilor, stațiilor de metrou, a porturilor sau a oficiilor poștale, elaborate de către autoritățile competente;
- Posibilitatea ca personalul specializat din cadrul spitalelor din subordinea MTIC să răspundă cu celeritatea cerințelor venite din partea Direcțiilor de Sănătate Publică;
- Posibilitatea/recomandarea  către toți operatorii aerieni, feroviari, rutieri sau navali, care desfășoară activități pe teritoriul României, să poată să pună la dispoziția tuturor pasagerilor măști de protecție;
- Asigurarea materialelor necesare protecției personalului Poștei Române care manipulează corespondența (plicuri/colete) ce provine din zonele afectate de acest virus.
Toate măsurile care sunt în sarcina MTIC, prin unitățile din subordine sau sub autoritatea sa, vor fi monitorizate și raportate cu celeritate către conducerea Ministerului și instituțiilor coordonatoare la nivel național.

BIROUL DE PRESA MTIC

24/02/2020 Citeste mai mult

Proiectul SEE FRA a fost implementat cu succes în data de 7 noiembrie 2019

Începând cu data de 7 noiembrie 2019, operatorii aerieni își vor putea planifica zborurile în mod liber în spațiul aerian al Bulgariei, Ungariei și României H24/7, fără limitările granițelor geografice. Aceasta constituie finalizarea proiectului SEE FRA (South East Europe Free Route Airspace) pentru implementarea operațiunilor de rute libere transfrontaliere - free route cross border H24/7 în spațiul aerian al celor 3 state.

 

Noile reguli de planificare a zborurilor optimizează în mod semnificativ traiectoriile zborurilor, nu numai prin utilizarea celor mai scurte conexiuni, ci și prin permiterea celor mai eficiente rutări atunci când impactul asupra zborurilor este inevitabil, de exemplu pentru evitarea vremii nefavorabile.

 

Conform simulărilor, efectul sinergic al tuturor îmbunătățirilor are un potențial de economisire medie zilnică de până la 10 000 NM din totalul distanțelor parcurse, ceea ce reprezintă economii de 80 de tone de combustibil, cu 250 de tone mai puține emisii de CO2 și o economie de 26 de ore de zbor într-o zi aglomerată.

 

Ca viitor pas, Slovacia - ca parte a proiectului SEEN FRA (South East Europe Night Free Route Airspace) împreună cu Bulgaria, Ungaria și România - va evalua oportunitățile de a se alătura spațiului aerian SEE FRA, în condițiile în care operațiunile FRA H24/7 sunt deja implementate în spațiul aerian slovac.

 

Atât activitățile derulate în cadrul proiectului SEE FRA cât și cele din proiectele FRA naționale sunt în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2014 al Comisiei Europene, care prevede ca furnizorii de servicii de navigație aeriană să coopereze pentru introducerea spațiului FRA deasupra FL310 în toată Europa până la sfârșitul anului 2021.

 

Trebuie menționat faptul că Network Manager are un rol central ca susținător și coordonator al modificărilor spațiului aerian la nivel european. Datorită implicării active și a sprijinului deplin al statelor membre EUROCONTROL și al agenției EUROCONTROL, operatorii aerieni vor putea zbura profile optimizate, folosind mai puțin combustibil, reducând astfel impactul asupra mediului.

07/11/2019 Citeste mai mult

ROMATSA a elaborat a patra ediţie a hărţii pentru zborul la vedere (VFR)

ROMATSA a publicat a patra ediţie a hărţii VFR în Regiunea de Informare a Zborurilor (FIR) Bucureşti care va fi valabilă începând cu noiembrie 2019.

Faţă de a treia ediţie, aceasta a fost actualizată prin adăugarea de noi zone antigrindină, modificarea limitelor verticale ale unor spatii aeriene si actualizarea frecventelor ca urmare a implementarii frecventelor cu ecart intre canalele 8.33 kHz sub nivel FL 195.
Harta a fost proiectată pentru a răspunde cerinţelor navigaţiei aeriene la vedere pentru operări cu viteză redusă, pe distanţe scurte sau medii, la altitudini joase şi medii. Aceasta cuprinde teritoriul national al Romaniei, precum si zona de deasupra Marii Negre pentru care Romania este responsabila de furnizarea serviciului de trafic aerian.

De asemenea, harta VFR poate fi utilizată pentru iniţierea în pilotaj şi instruirea în navigaţia aeriană.

Preţul de achiziţionare este de 13 EURO (set de 4 hărţi) şi 5 EURO pentru fiecare hartă.
     Mai multe informaţii, privind achiziţionarea, se pot găsi pe site-ul www.aisro.ro.

 

09/10/2019 Citeste mai mult

AMS

Meteorological Services for Air Navigation

AUP

Airspace Use Plan

AIP

Aeronautical Information Publication

FPL

Web Flight Planning services for domestic VFR flights

Instituții și organizații românești