• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt procedura simplificata pentru "Servicii suport pentru revizuirea documentatiei RP3"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura simplificată pentru achiziţia de ”Servicii suport pentru revizuirea documentației de planificare strategică a ROMATSA pentru cea de-a treia perioadă de referință (RP3)”, cod CPV  79411000-8.

~26/05/2021~