• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt licitatie deschisa online pentru achizitie "Unitati de hard disk"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de ”Unitati de hard disk”, Cod CPV 30233132-5, 30233190-9.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

~05/12/2019~