• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt licitatie deschisa online pentru achizitie "Pachete software"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de ”Pachete software pentru creare de documente, desen, imagistică, planificare si productivitate”, CPV 48300000-1.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

~28/11/2019~