• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Invitatie de participare la procedura de achizitie "Servicii hoteliere de cazare"

R.A. ROMATSA – Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sector 1, telefon 021/208.31.00, fax 021/230.24.42, vă invită să participaţi la procedura de achiziţie organizată de RA ROMATSA, conform prevederilor art.68 litera h) din Legea 98/2016, în vederea atribuirii contractului privind achiziţia de Servicii hoteliere de cazare aferente formării profesionale Ab - initio pentru un grup de aproximativ 49 persoane in perioada 15.12.2019 – 24.12.2019 si 06.01.2020 - 04.04.2020 si 30 persoane in perioada 05.04.2020 – 16.04.2020 si 22.04.2020 - 14.08.2020”.

~22/11/2019~