• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunţ licitaţie deschisă pentru achiziţia ”Sistem monitorizare senzori”

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de „Sistem monitorizare senzori”, cod CPV 48121000-2.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Data de deschidere a ofertelor este 24.04.2017.

Informaţii suplimentare cu privire la achiziţie:
· Finanţarea achiziţiei este asigurată din surse proprii;
· Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”;
· Durata contractului este de 24 de luni de la data atribuirii contractului.

Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice cu numărul 173826/14.03.2017 (www.e-licitatie.ro) şi la Serviciul Proceduri şi Monitorizare Achiziţii din cadrul R.A. ROMATSA.

~16/03/2017~