• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt licitatie deschisa online pentru "Servicii de reparații si întreținere a parcului auto al RA ROMATSA"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Bdul Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de ”Servicii de reparații si întreținere a parcului auto al RA ROMATSA loturile 2 și 4”, cod CPV 50112000-3 - Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor.

~09/08/2019~