• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt licitatie deschisa online pentru "Pachete software și sisteme informatice"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de ”Pachete software și sisteme informatice, pentru rețele, pentru poșta electronică, pentru creare de documente, desen, imagistică, planificare si productivitate, pentru grafică, de planificare, IT, antivirus, utilitare generale, de baze de date”, CPV 48000000-8, 48210000-3, 48223000-7, 48300000-1, 48322000-1, 48332000-4, 48517000-5, 48761000-0, 48771000-3, 48610000-7. 

~30/07/2019~