• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunţ licitaţie deschisă online pentru achiziţia de „Lucrări Amenajare Turn Control Băneasa”

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de „Lucrări Amenajare Turn Control Băneasa”, cod CPV 453000000-0.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Data de deschidere a ofertelor este 13.03.2017.

Informaţii suplimentare cu privire la achiziţie:
• Finanţarea achiziţiei este asigurată din surse proprii;
• Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”;
• Durata contractului este de 4 de luni de la data atribuirii contractului ) termen de executie).

Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice cu numărul 172920 (www.e-licitatie.ro) şi la Serviciul Proceduri şi Monitorizare Achiziţii din cadrul R.A. ROMATSA.

~27/02/2017~