• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt licitatie deschisa online pentru "Sistem computerizat integrat AIS"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de ”Sistem computerizat integrat AIS”, coduri CPV  34962220-6 sisteme de control a traficului aerian, 51611100-9 servicii de instalare de hardware si 79633000-0 servicii de perfecționare a personalului.  

~30/05/2019~