• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Achiziţia de Servicii de şcolarizare prelungire/obţinere Certificatului de operator pt serviciile aeronautic şi mobil aeronautic

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de negociere pentru achiziţia „Servicii de şcolarizare în vederea prelungirii/ obţinerii Certificatului de operator pentru serviciile aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit”

Data limită de depunere a ofertelor este 27.01.2017 ora 12.00.

Informaţii suplimentare cu privire la achiziţie:
• Finanţarea achiziţiei este asigurată din surse proprii;
• Criteriul de atribuire este “cel mai bun raport calitate-preţ”;
• Durata contractului este de 12 de luni de la data atribuirii contractului.

Prestarea serviciilor de şcolarizare se va desfăşura în două locaţii respectiv:
- pentru serviciile de şcolarizare prestate în vederea prelungirii Certificatului de operator radio, şcolarizarea se va desfăşura la sediul RA ROMATSA din Bucureşti.
- pentru serviciile de şcolarizare prestate în vederea obţinerii Certificatului de operator radio, şcolarizarea se va desfăşura la Bucureşti şi/sau Constanţa.

Vor fi invitaţi pentru depunerea ofertelor reprezentanţii unităţilor recunoscute de ANCOM în vederea aplicării prevederilor Regulamentului personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România, nr.699/20.12.2005.

~20/01/2017~