• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Achiziţia ”Servicii de asigurare a salariaţilor R.A. ROMATSA pentru pierderea licenţei/brevetului/certificatului de funcţionare

Licitaţie deschisă pentru achiziţia ”Servicii de asigurare a salariaţilor R.A. ROMATSA pentru pierderea licenţei/brevetului/certificatului de funcţionare”

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de „Servicii de asigurare a salariaţilor R.A. ROMATSA pentru pierderea licenţei/brevetului/certificatului de funcţionare”, coduri CPV 66511000-5 şi 66512000-2.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Data de deschidere a ofertelor este 14.02.2017.

Informaţii suplimentare cu privire la achiziţie:
• Finanţarea achiziţiei este asigurată din surse proprii;
• Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”;
• Durata contractului este de 36 de luni de la data atribuirii contractului.

Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice cu numărul 172384 (www.e-licitatie.ro) şi la Serviciul Proceduri şi Monitorizare Achiziţii din cadrul R.A. ROMATSA.

~03/01/2017~