• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt concurs extern pentru ocuparea unui post vacant de inginer diplomat PNA/CNS Stagiar in cadrul PNA/CNS SUR-DSNAR CT

ANUNŢ
Concurs extern pentru ocuparea unui post vacant
de inginer diplomat PNA/CNS în cadrul Atelierului PNA/CNS SUR

R.A. ROMATSA „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Regională Constanţa, având ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană operatorilor aerieni care operează în spaţiul aerian al României, anunţa organizarea unui concurs pentru ocuparea urmatorului post:

- 1 post de inginer diplomat PNA/CNS la DSNAR Constanţa - Atelierul PNA/CNS SUR

Concursul se va desfaşura la sediul DSNAR Constanţa, str.Tudor Vladimirescu, nr.4, Comuna Mihail Kogălniceanu, Judetul Constanţa.

Descrierea posturilor :
- asigura disponibilitatea tehnica continua a echipamentelor de protectia navigatiei aeriene aflate in responsabilitatea DSNAR Constanta in vederea furnizarii in conditii de siguranta a serviciilor de comunicatii , navigatie si furnizare date meteorologice de aeroport catre unitatile de trafic aerian
- locul de munca : obiective interioare si exterioare distante ale Atelierului PNA/CNS SUR din DSNAR Constanta
Activităţi permanente:
lucrari de monitorizare , intretinere si exploatare la echipamentele avute in responsabilitate pentru indeplinirea obiectivului postului conform procedurilor tehnice si de colaborare in vigoare .
Activităţi accidentale:
intervenţii operative pentru inlaturarea defectelor precum si masuratori si reglaje pentru readucerea in parametrii nominali a echipamentelor
Activităţi periodice:
efectuarea lucrarilor, măsurătorilor şi reglajelor periodice la echipamentele din cadrul Atelierului PNA/CNS SUR;
- abilitati de comunicare rapida si concisa ,de organizare a activitatilor si a timpului de lucru , de gestionare eficienta a informatiilor
- detine licenta AACR personal tehnic nenavigant pna/tc.
- conduce masina de interventii tehnice – necesita permis de conducere cat. B
- spirit de lucru în echipă şi disponibilitate pentru lucrul la program zilnic de 8h , în tură (12/36 ,12/24 -12/48) şi în perioadele sărbătorilor legale.

Conditii de participare :
Nivel de studii :
Inginer absolvent al unui program de studii de master în domeniul de licenţă inginerie electrica, electronică şi telecomunicaţii.

Medicale : pentru obtinerea licentei AACR pentru personal tehnic nenavigant PNA/Tc. este nevoie de aviz medical pentru siguranta transporturilor
Permis de conducere : cat.B
Abilități necesare ocupării postului
- abilitaţi de comunicare rapidă și concisă, de organizare a activităţilor și a timpului de lucru, de gestionare eficientă a informaţiilor;
- spirit de lucru în echipă şi disponibilitate pentru lucrul la program zilnic de 8h, în tură / lucru de noapte (12/36 ,12/24 -12/48) şi în perioadele sărbătorilor legale.

Concursul va avea loc la sediul DSNAR Constanţa, str.Tudor Vladimirescu, nr.4, Comuna Mihail Kogălniceanu, Judetul Constanţa, in data de 11.07.2018, ora 10:00.

Data limita de inscriere este 10.07.2018, ora 15:00.
Probele de concurs sunt :

1. proba scrisa - teoretică de specialitate, test limba engleza
2. proba practică
3. interviu

În cadrul probei scrise concurenţii vor trebui să răspundă in scris la un chestionar tehnic precum si la un test de limba engleza.
În cadrul probei practice concurenţii vor trebui să rezolve o problemă tehnica practică pentru care se pun la dispozitie echipamentele, dispozitivele si instrumentele de masura necesare .
Nota minimă la fiecare proba este 7,00 . Candidatul catre nu obtine minim nota 7,00 la fiecare proba este declarat respins. Nota la proba scrisa este media ponderata intre teorie 80% si limba engleza 20%.
Nota finala obtinuta de catre candidat se calculeaza ca medie ponderata a notelor celor trei probe, dupa cum urmeaza: proba scrisa 40%, proba practica 40% si interviu 20% . Candidatul cu cea mai mare nota finala va fi declarat admis.

Documente necesare pentru inscriere :
1. cerere de înscriere
2. copie după BI/CI
3. curriculum vitae
4. cazier judiciar
5. Diploma şi documente care atestă studiile şi pregătirea profesională
(original şi copie)
6. Foaia matricola din care sa rezulte studiul urmatoarelor discipline:
-Microunde
-Circuite de microunde
-Antene si propagarea undelor radio
-Circuite integrate digitale
-Circuite integrate analogice
-Semnale si sisteme
-Dispozitive electronice
-Circuite electronice fundamentale
-Masurari in electronica si telecomunicatii

7. copie carnet de muncă / documente care atestă vechimea în muncă
8. adeverinţă medicală / certificat medical apt angajare
9. avizul medical de aptitudini pentru personal PNA-Tc-siguranţa transporturilor ; avizul se obtine de la o comisie medicala din cadrul unitătilor specializate medicale si/sau psihologice agreate de către Ministerul Transporturilor conform OM 1259/2013 ;
R.A.ROMATSA – DSNAR Constanţa nu asigură decontarea cheltuielilor pentru vizita medicală a candidaţilor şi nici locuinţă candidatului declarat “ADMIS”.

Înscrierile pentru concurs se fac la sediul DSNAR Constanţa, str.Tudor Vladimirescu nr.4, Comuna Mihail Kogălniceanu, Judetul Constanţa , de luni până joi între orele 09.00-16.00 şi vinerea între orele 09.00-13.00.
Detalii la telefon 0241-258010, int. 132, 104 sau 134.

Rezultatele concursului vor fi afişate la sediul DSNAR Constanţa, în termen de 3 zile lucrătoare de la data concursului. Contestaţiile se pot depune la registratura DSNAR Constanţa, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului examenului/concursului. Rezultatul analizei contestaţiei va fi comunicat persoanei care a depus-o, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

Tematica de concurs :

1. Cunostinte in domeniul comunicatiilor radio
a. Tipuri de modulatii analogice(MA, MF) si digitale
b. Receptoare
c. Etaje finale de RF
d. Modulatoare , demodulatoare RF
e. Antene

2. Circuite electronice analogice si digitale
a. Amplificatoare
b. Filtre
c. Oscilatoare
d. Stabilizatoare de tensiune
e. Circuite logice digitale

3. Semnale circuite si sisteme
a. reprezentarea semnalelor in domeniul timp/frecventa
b. analiza semnalelor in timp si frecventa

4. Tehnica microundelor
a. antene
b. oscilatoare
c. amplificatoare
d. Ghiduri , cuploare , circulatoare

5. Calculatoare
a. Schema bloc simplificata –funcţiile subansamblelor
b. Modemuri – schema bloc, principiu de funcţionare, clasificare
c. Structura detaliata a unui HDD
d. Organizarea memoriei PC-ului
e. Componenta BIOS – principiul de funcţionare, funcţiile îndeplinite
f. Portul Serial – standardul de comunicaţie RS 232 semnalele standard de conexiune
g. Sisteme de operare (LINUX, WINDOWS)

6. Masurari electrice si electronice
a. etaloane si unitati de masura
b.amplificatoare , surse si generatoare de semnal
c.osciloscopul
d. masurarea marimilor electrice :
- tensiuni
- curenti
- puteri
- frecvente si timp
- impedante

e. masurari in domeniul microundelor
- frecventa / lungime de unde
- puteri
- atenuari
- defazaje

Bibliografie:

Cursurile urmate în cadrul facultatilor cu profil de inginerie electrica, electronică şi telecomunicaţii.

~20/06/2018~