• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Erată la Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de ingineri/tehnicieni PNA/CNS în cadrul DSNA Sibiu

Administrația Românã a Serviciilor de Trafic Aerian(ROMATSA) anunțã modificarea datei concursului de selecție din data de 16 iulie 2018 în data de 17 iulie, la sediul DSNA Sibiu, din str. Oituz nr. 25, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de Inginer în cadrul Atelierului PNA/CNS Sibiu. Detalii privind condițiile de înscriere, modul de desfãșurare a concursului, tipul probelor, condițiile de angajare și descrierea postului le puteți obține pe site-ul: www.romatsa.ro si la sediul DSNA Sibiu sau la telefon 0269/20.62.98, între orele 10-14.
Termenul-limitã de depunere a dosarelor de înscriere este 12 iulie 2018, ora 12.

~07/02/2018~