• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie organizată de RA ROMATSA pentru achiziţia de „Servicii hoteliere (inclusiv mic dejun) pentru angajaţii RA ROMATSA”

R.A. ROMATSA – Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sector 1, telefon 021/208.31.00, fax 021/230.24.42, vă invită să participaţi la procedura de achiziţie organizată de RA ROMATSA, conform prevederilor art.68 litera h) din Legea 98/2016, în vederea atribuirii contractului privind achiziţia de ”Servicii hoteliere (inclusiv mic dejun) pentru angajatii RA ROMATSA”.

 

În scopul întocmirii ofertelor, vă transmitem alăturat documentaţia de atribuire (Invitatie, DUAE, formulare, caiet de sarcini şi proiect de contract).

~09/04/2019~