• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

VIZITA AFA LA ROMATSA

În data de 14 martie 2019, o grupă de studenţi anul III de la Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă", din specialităţile controlori trafic aerian, meteorologie aeronautică şi ofiţeri de stat major, a efectuat o vizită de documentare la sediul ROMATSA.

Vizita a avut ca scop prezentarea generală a rolului şi responsabilităţilor specifice ROMATSA, în contextul naţional, european şi global, precum şi introducerea în mecanismul colaborării civil-militare în managementul traficului aerian din România

~19/03/2019~