• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt licitatie deschisa online pentru "Servicii de fotocopiere"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1, Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de Servicii de fotocopiere”, Cod CPV: 79521000-2.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Data limita de depunere a ofertelor este 10.04.2019.

Informaţii suplimentare cu privire la achiziţie:

  • Finanţarea achiziţiei este asigurată din surse proprii;
  • Criteriul de atribuire este “prețul cel mai scăzut”;
  • Durata acordului - cadru este de 36 luni de la data atribuirii acestuia (termen de prestare a serviciilor ce fac obiectul acordului cadru).

Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice cu numărul CN1009511/ 05.03.2019 (www.e-licitatie.ro) şi la Serviciul Proceduri şi Monitorizare Achiziţii din cadrul R.A. ROMATSA.

~05/03/2019~