• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt licitatie deschisa pentru achizitie "Servicii de proiectare proceduri de zbor instrumental"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de ”Servicii de proiectare proceduri de zbor instrumental”, CPV  79930000-2 – servicii de proiectare specializata .

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Termenul, Data limita pentru depunerea in SEAP a ofertelor este 11.04.2019.

 

Informaţii suplimentare cu privire la achiziţie:

  • Finanţarea achiziţiei este asigurată din surse proprii;
  • Criteriul de atribuire este “cel mai bun raport calitate pret”;
  • Durata Contractului: decembrie 2020 .

 

Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice cu numărul CN 1008848/ 08.02.2019 (www.e-licitatie.ro).

 

~11/02/2019~