• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
 • +40 21 2083 100

Auditul intern de siguranţă, calitate şi mediu

AUDITUL INTERN DE SIGURANŢĂ, CALITATE ŞI MEDIU

În scopul:

 • - confirmării că activităţile curente din subunităţile ROMATSA se desfăşoară în siguranţă şi că se conformează prevederilor aplicabile ale Sistemului ROMATSA de Management al Siguranţei;
 • - obţinerii de recomandări pentru îmbunătăţirea siguranţei, acolo unde este necesar,

conform

 • - “Procedurii generale pentru supravegherea siguranţei în ATM” (DGR-DSC-PIN1280-SAF.SURV) şi
 • - “Procedurii de audit intern” (DGR-DSC-PIN0021-IN/AUDIT),

Direcția de Siguranță și Calitate efectuează, pe baza unui program anual, audituri interne de siguranţă, calitate şi mediu la toate subunitățile ROMATSA.

Prin aceste activități, se determină conformarea la reglementările internaționale, naționale și la cerințele interne specifice și se verifică dacă sistemele sunt efectiv implementate și conduc la realizarea obiectivelor planificate.:

RAPORTAREA EVENIMENTELOR DE AVIAŢIE CIVILĂ

În cadrul operării sistemului pentru managementul siguranţei, ROMATSA se asigură că:

 • - evenimentele de aviaţie civilă constatate sau cele despre a căror existenţă a fost informat personalul operaţional/ operativ ROMATSA, sunt raportate;
 • - evenimentele de natură operaţională sau tehnică în ANS/ ATM, care au implicaţii semnificative pentru siguranţă, sunt investigate imediat;
 • - sunt luate măsurile corective necesare (conform “Procedurii generale pentru tratarea evenimentelor de siguranţă” - DGR-DSC-PIN1210-SAF.OCC).

Evenimentele de aviaţie civilă constatate sau cele despre a căror existenţă a fost informat personalul operaţional/ operativ ROMATSA, sunt raportate (obligatoriu) conform “Procedurii pentru raportarea obligatorie a evenimentelor de aviaţie” (DGR-DSC-PIN1211-OCC.REP). Raportarea se face prin transmiterea către Serviciul Siguranţă şi Investigaţii din cadrul Direcţiei Siguranţă şi Calitate a formularelor:

 • - REAC-02 (ATS Operational Occurrence Report) sau
 • - REAC-03 (ATS Tehnical Occurrence Report).

În anul 2013 au fost raportate 935 de evenimente, din care:

 • - 362 evenimente de natură operaţională (ATM Operaţional);
 • - 273 evenimente de natură tehnică (ATM Tehnic);
 • - 300 evenimente de alte tipuri.

OBIECTIVUL DE SIGURANŢĂ ROMATSA

Obiectivul de siguranţă ROMATSA este “creşterea nivelului de siguranţă astfel încât numărul de accidente, incidente grave sau periculoase induse de serviciile de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA să nu crească şi, atunci când este posibil, să scadă”.

Cantitativ, acest obiectiv este numit Nivel de Siguranţă Minim Acceptabil (NmA) şi a fost exprimat prin valori maxim acceptabile pentru numărul de accidente, incidente grave şi incidente majore induse de ROMATSA.

În tabelul următor sunt prezentate comparativ obiectivele de siguranţă anuale şi nivelul de siguranţă realizat de către ROMATSA în cursul anului 2013.

Obiectivul de siguranţă ROMATSA pentru anul 2013 a fost îndeplinit.

~04/07/2018~