• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Managementul Securității Aeronautice și Informatice

Compartimentul Securitate Aeronautică şi Informatică din cadrul Direcției Siguranță și Calitate, efectuează o serie de activităţi pentru menţinerea standardului de securitate aeronautică şi al informaţiei, conform cerinţelor Programului Naţional de Securitate Aeronautică - PNSA şi Regulamentului EU nr. 1035/ 2011.

În ceea ce privește competenţa personalului de securitate aeronautică şi informatică, s-au asigurat cursuri de pregătire în vederea obţinerii certificatului CISCO a administratorilor de securitate informatică (securitatea reţelei administrative/ securitatea datelor operaţionale) din Adiministrația Centrală ROMATSA.

În cursul auditurilor interne de securitate aeronautică şi informatică, în vederea promovării Securităţii Aeronautice şi Informatice, au fost diseminate la nivelul întregii structuri informaţii cu privire la recomandările conţinute în rapoartele rezultate în urma auditurilor interne efectuate de Compartimentul Securitate Aeronautică şi Informatică în cursul anului 2013.

~04/07/2018~