• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt licitatie deschisa "Servicii de software"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1, Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de ”Servicii de software sub formă de abonament lunar pentru utilizarea unui program educațional (E-Briefing) – pentru pregătirea, informarea, menținerea și evidența competenței controlorilor de trafic aerian din cadrul R.A. ROMATSA”, Cod CPV: 72212190-7.

Procedura de atribuire se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

~11/01/2022~