• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt licitatie deschisa pentru "Servicii de asigurare a salariatilor R.A. ROMATSA"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziția de ”Servicii de asigurare a salariaţilor R.A. ROMATSA pentru pierderea certificatului/brevetului/autorizaţiei/licenţei de funcţionare”, coduri CPV  66511000-5 și 66512000–2.

~10/01/2022~