• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt licitatie deschisa "Servicii medicale pe baza de abonament"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de ”Servicii medicale pe bază de abonament, servicii de medicina muncii, asistență medicală permanentă la cabinetul medical din CDZ București și servicii de screening epidemiologic pentru desfășurarea/reluarea activității (servicii medicale de testare COVID-19, pentru salariații R.A. ROMATSA”, CPV  85144000-0, 85147000-1.  

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Termenul, Data limita pentru depunerea in SEAP a ofertelor este 06.07.2021 ora 15.00.

~08/06/2021~