• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunţ Licitaţie deschisă pentru achiziţie Infrastructură de comunicaţii

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de ”Infrastructură de comunicaţii necesară interconectării sistemelor tehnice şi operaţionale din sala Simulator ACC amenajată pentru funcţionare ca TDS/CR 1/SIM, cu serverele din Sală Tehnică şi Sala Tehnică Extinsă şi infrastructură de comunicaţii şi module de extensie CISCO necesare relocării activităţii rută Bacău pe noile amplasamente din Aeroportul Internaţional George Enescu, Bacău”, Cod CPV 32571000-6.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

TermenuData de deschidere a ofertelor este 25.07.2017.

Informaţii suplimentare cu privire la achiziţie:
• Finanţarea achiziţiei este asigurată din surse proprii;
• Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”;
• Durata contractului este de 60 zile de la data atribuirii contractului (termen de prestare servicii de proiectare si furnizare mobilier si echipamente).

Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice cu numărul 176322/20.06.2017 (www.e-licitatie.ro) şi la Serviciul Proceduri şi Monitorizare Achiziţii din cadrul R.A. ROMATSA.

~21/06/2017~