• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Extinderea comunicatiilor controlor-pilot prin legaturi de date, operationale in FIR Bucuresti

Extinderea comunicațiilor controlor-pilot prin legături de date, operaționale în FIR București (spațiul aerian al României) din 18 noiembrie

Începând cu data de 17 iulie, au devenit operaționale în FIR București peste nivelul de zbor FL285, comunicațiile controlor – pilot prin legături de date, disponibile pentru aeronavele echipate ATN (Aeronautical Telecommunications Network). Implementarea serviciilor DLS în spațiul aerian al României, peste nivelul de zbor FL285, a asigurat conformarea cu Regulamentul (CE) nr. 29/2009 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/310. Suplimentar acestor cerințe, începând cu 18.11.2020, au devenit operaționale în FIR București peste nivelul de zbor FL285, comunicațiile controlor – pilot prin legături de date, disponibile și pentru aeronavele echipate FANS (Future Air Navigation Systems). Astfel, comunicațiile sol-aer pentru furnizarea serviciului de control al traficului aerian se vor realiza în principal prin legături de date, comunicațiile prin voce reprezentând un mijloc complementar. Funcționalitatea CPDLC (Controller Pilot Datalink Communications) este parte a sistemului modern de management al traficului aerian al ROMATSA.  

Implementarea completă de către ROMATSA a serviciilor de legături de date (DLS) reprezintă una dintre îmbunătățirile cheie, asigurând: descongestionarea canalelor de comunicații prin voce, creșterea nivelului de siguranță, a eficienței serviciilor de control al traficului aerian, precum și a capacității de trafic și de comunicații în spațiul aerian superior cu mare densitate de trafic. Creșterea capacității traficului, permisă de serviciile de legături de date, depinde de procentul de zboruri operate cu capacitate de legături de date.

Prin această nouă implementare, ROMATSA se numără printre puținii furnizori de servicii DLS din Europa care au implementat ambele standarde, alăturându-se astfel NATS (Marea Britanie) și MUAC (EUROCONTROL).

~20/11/2020~