• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunţ Licitaţie deschisă pentru achiziţia ”Servicii de fotocopiere”

Licitaţie deschisă pentru achiziţia ”Servicii de fotocopiere”

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de „Servicii de fotocopiere”, cod CPV 79521000-2.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Data limită pentru primirea ofertelor este 26.06.2017.

Informaţii suplimentare cu privire la achiziţie:
• Finanţarea achiziţiei este asigurată din surse proprii;
• Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”;
• Durata acordului cadru este de 36 de luni de la data atribuirii contractului.

Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice cu numărul 175584 (www.e-licitatie.ro) şi la Serviciul Proceduri şi Monitorizare Achiziţii din cadrul R.A. ROMATSA.

~22/05/2017~
Documente atasate
generarePdf5ani.pdf