• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt licitatie deschisa "Tehnica de calcul"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Bdul Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1, Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de ”Tehnica de calcul 2020” (Computere personale), Cod CPV 30213000-5.

 

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si HG 395/2016, cu modificările si completările ulterioare.

~16/07/2020~