• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Serviciile de comunicatii DataLink sporesc siguranta traficului aerian

În data de 09 iulie 2020, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a aprobat argumentația de siguranță aferentă punerii în serviciu a serviciilor de comunicații prin legatura de date (DataLink) în FIR Bucureşti. Acest serviciu va fi furnizat de către ROMATSA, traficului aerian general, peste nivelul de zbor FL285. Furnizorul de servicii certificat ROMATSA a dezvoltat și pus în serviciu în anul 2019 un nou sistem de management al traficului aerian, denumit Sistemul ATM2015+, sistem care poate utiliza acum funcţionalităţile de comunicaţii DataLink.
Implementarea serviciilor DataLink asigură conformarea României cu cerințele din Regulamentul (CE) nr.29/2009 şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/310 și va contribui la decongestionarea canalelor de comunicaţii prin voce oferind beneficii în ce priveşte eficienţa controlului traficului aerian și creșterea capacității în spaţiul aerian superior cu mare densitate. Funcționalitățile aferente comunicaţiilor DataLink suportă comunicaţii atât cu aeronave echipate ATN (Aeronautical Telecommunications Network), cât şi cu cele echipate FANS (Future Air Navigation Systems).
Din punct de vedere al siguranţei, introducerea serviciilor DataLink va reduce probabilitatea ca instrucţiunile emise de controlorul de trafic aerian să fie înţelese eronat de către piloţi şi va constitui o comunicare aer-sol suplimentară.
România demonstrează astfel angajamentul sau pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în implementarea cerințelor Cerului Unic European și contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor hărții de parcurs la nivel global în domeniul navigației aeriene al Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI GANP) și a Planului general în domeniul managementului traficului aerian la nivel european (European ATM Master Plan).

(sursa: www.caa.ro)

~10/07/2020~