• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt concurs extern tehnician PNA_CNS - DSNAR Arad

R.A. ROMATSA „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Regională Arad anunță organizarea unui concurs/examen extern pentru ocuparea a două posturi de TEHNICIAN PNA/CNS, la Secția PNA/CNS - Atelier PNA/CNS NAV.

- până la definitivarea pe post (licențiere AACR) candidații declarați admiși vor fi angajați ca tehnician PNA/CNS stagiar cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu timp parțial de 7 ore/zi;

- definitivarea pe post este condiționată exclusiv de obținerea licenței de funcționare de către salariat.

~04/09/2019~