• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt licitatie deschisa "Servicii de curatenie si igienizare"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1, Bucureşti, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitaţie deschisă online pentru achiziţia de ”Servicii de curăţenie şi igienizare a spaţiilor interioare şi exterioare la locațiile D.R. București” Cod CPV: 90910000-9 Servicii de curatenie, Servicii de manipulare 63110000-3

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

~03/06/2020~