• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunt licitatie deschisa "Servicii de mentenanta postgarantie pentru Sistemul E-Management"

Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cod de înregistrare fiscală RO 1589932, cu sediul în Str. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1, București, telefon/fax 021.208.31.00/ 021.230.24.42 organizează procedura de licitație deschisă online pentru achiziția de ” Servicii de mentenanţă postgaranţie pentru Sistemul E-Management RA ROMATSA”, Acord Cadru, Cod CPV 72250000-2.

Procedura de achiziţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

~13/05/2020~