• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Anunţ achiziţie „Servicii ale agenţiilor de presă” prin procedură simplificată proprie

Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, cu sediul în Bucureşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 10, sector 1, telefon/fax: 021 208 3100/021 230 2442, organizează procedura simplificată proprie pentru achiziţia de „Servicii ale agenţiilor de presă” (monitorizare presă), Cod CPV 92400000-5.

Ofertele şi restul documentaţiei, se vor transmite la adresa de e-mail: andra.mehes@romatsa.ro.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 06 aprilie 2017, ora 10:00.
Anunţul de participare este disponibil în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice cu nr. 83747

Găsiţi, mai jos, documentaţia necesară transmiterii ofertelor.

~30/03/2017~