• Bd. Ion Ionescu from Brad no. 10, Sector 1, Bucharest
  • +40 21 2083 100

National anti-corruption strategy

Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. - Strategia națională anticorupție

 

Agenda conducerii

http://www.romatsa.ro/52/despre-noi/agenda.php

 

Rapoarte si studii

http://www.romatsa.ro/18/despre-noi/raport-de-activitate.php

http://www.romatsa.ro/19/despre-noi/raport-anual.php

http://www.romatsa.ro/54/interes-public/raport-anual-de-aplicare-a-legii-544-2001.php

 

Buletinul informativ al informatiilor de interes public

http://www.romatsa.ro/assets/upload/attachments/5c3c7ff61ae5b_BULETIN%20INFORMATIV%202019.pdf

 

Bugetul

http://www.romatsa.ro/21/despre-noi/buget.php

http://www.romatsa.ro/assets/upload/attachments/5b3b73ca1bd02_Executie%20BVC%20la%2030.06.2016.pdf

 

Situatia drepturilor salariale pe functii si a altor drepturi/beneficii

Drepturile salariale sunt acordate in baza Contractului Colectiv de Munca. Conform art. 163 din Codul Muncii salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

Pentru salariatii cu functie de conducere se pot accesa declaratiile de avere la link-ul: http://www.romatsa.ro/declaratii.php.

 

Programul anual al achizitiilor publice

http://www.romatsa.ro/26/interes-public/achizitii-publice.php

 

Centralizatorul achizitiilor publice

http://www.romatsa.ro/26/interes-public/achizitii-publice.php

 

Contractele de achizitie publica de peste 5000 euro

http://www.romatsa.ro/26/interes-public/achizitii-publice.php

 

Relatii cu presa

Andra Mehes
Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti, Cod 013813, CP 18-89
Tel:  +40 21 2083 216
Fax: andra.mehes@romatsa.ro

 

Program de audiente

http://www.romatsa.ro/55/audiente.php

 

Petitii

Petitiile vor fi transmise la adresa de e-mail: romatsa.office@romatsa.ro

 

Precizarea datei de la care sunt membri ai CA/directori

http://www.romatsa.ro/assets/upload/attachments/5c3c8f3401518_MEMBRI%20CA%20-%20MANDAT.pdf

 

Afilierea politica a fiecarui membru/director

http://www.romatsa.ro/declaratii.php

 

Remuneratia fiecarui membru al CA/director (inclusiv sporuri, bonusuri sau alte beneficii)

http://www.romatsa.ro/declaratii.php

 

Procedura prin care s-a facut selectia membrilor consiliului de administratie si a directorului general, precum si revocarile din functiile respective in ultimii trei ani si motivele revocarilor

In ultimii trei ani, membrii CA precum si DG, au fost numiti conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Motivul revocarii membrilor CA a fost acela de inlocuire a acestora.

Membrii revocati au fost: Husaru Nicoleta, Gavrila Georgeta, Alexandru Cosmin Sebastian.

 

Bugetul pentru investitii in fiecare trei ani financiari

http://www.romatsa.ro/assets/upload/attachments/5c3c911a6fb8b_CHELTUIELI%20DE%20CAPITAL%202018.pdf

 

Cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani

http://www.romatsa.ro/22/despre-noi/executie-bugetara.php

 

Datoriile companiei catre bugetul de stat, catre institutii de creditare si catre parteneri comerciali, cu mentiunea catre fiecare categorie

R.A. ROMATSA nu are datorii restante

 

Valoarea subventiei operationale primite de la bugetul de stat

R.A. ROMATSA nu primeste subventii de la bugetul de stat

 

Obiectivul de politica publica a intreprinderii

Nu se aplica

 

Situatiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al intreprinderii

 

Raportul de audit extern

http://www.romatsa.ro/articole/situatii-financiare.php

 

Raport anual

http://www.romatsa.ro/19/despre-noi/raport-anual.php