• Bd. Ion Ionescu from Brad no. 10, Sector 1, Bucharest
  • +40 21 2083 100

Greening ROMATSA

Activități în derulare împreună cu alte entități, în vederea reducerii impactului aviației civile asupra mediului:

1. Participarea ROMATSA alături de Ministerul Transporturilor, AACR, Compania Națională Aeroporturi București, Compania Aeriană TAROM la dezvoltarea conceptului privind Managementul de Mediu bazat pe Colaborare - CEM (Collaborativ Environmental Management), în vederea elaborării/ implementării unei viziuni comune privind abordarea problemelor de mediu (consum combustibil, emisii și zgomot), prioritizarea acestora și găsirea unor soluții optime pentru toți factorii de interes din industrie implicați.

2. Participarea ROMATSA la Programul de inventariere a emisiilor de poluanți atmosferici - gestionat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin comunicarea de date privind zborurile cu aeronave civile, zborurile cu elicoptere și aeronave militare ce au zburat în regim GAT (General Air Trafic) și au fost dirijate de controlorii de trafic aerian Romatsa, au decolat/ aterizat de pe aeroporturile civile din România. Datele prelucrate în cadrul programului sunt utile ROMATSA, care prin Sistemul de Management de Mediu implementat și certificat, monitorizează timpul la decolări și aterizări și aplică, acolo unde este posibil, proceduri operaționale de scurtare a rutelor în traficul aerian, care conduc la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.