• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Chestionar “Satisfacţie Clienţi”
Customer Satisfaction Feedback

Stimate Client,
Prin intermediul acestui chestionar dorim ca eforturile de îmbunătăţire la nivelul întregii companii să permită realizarea unor servicii specializate cât mai competitive şi complete iar informaţiile primite de la dumneavoastră, prin completarea acestui chestionar, ne sunt foarte utile pentru satisfacera cerinţelor în ceea ce priveşte nivelul de siguranţă, calitate şi eficienţa costurilor astfel încât colaborarea companiilor noastre să fie benefică ambelor părţi.
Dear Customer,
By means of this Questionnaire, we wish that the efforts of continuous improving our company activities should enable to permit achievement of most competitive and complete specialized services. Therefore, feedback received from you by filling out this questionnaire is very useful for us to meet requirements related to safety level, quality and cost efficiency, so that our collaboration to be beneficial to both parties.

1. Cum evaluaţi colaborarea dintre compania dumneavoastră şi ROMATSA?
2. Imaginându-vă furnizarea unor servicii perfecte, vă rugăm să apreciaţi cât de departe sau aproape sunt serviciile noastre către dumneavoastră în raport cu nivel considerat perfect ?
Imagining you are supplied with perfect services will you please estimate how far, or how near, our services are for you, as against the perfect level?
3. Capabilitatea ROMATSA de a-şi respecta angajamentele (procedurile de coordonare/colaborare) cu compania dumneavoastră.
Please rate the ability of ROMATSA to accomplish the engagements (coordination procedures/co-operation) with your company.
4. Evaluaţi calitatea serviciilor oferite de ROMATSA în raport cu alţi furnizori de servicii de trafic aerian.
Please rate the quality of services delivered by ROMATSA R.A. compared with other Air National Services Providers.
5. Cum apreciaţi în general calitatea următoarelor servicii furnizate de ROMATSA?
Generally, how do you appreciate the quality of the following services provided by ROMATSA?
ACC:
APP:
TWR:
FIS:
ASM
ATFM:
CNS:
MET:
AIS:
6. Serviciile furnizate de ROMATSA sunt:
Services provided by ROMATSA are:
7. Aţi fost nevoit să apelaţi la personalul de conducere ROMATSA pentru o problemă specifică ?
Have you ever need to contact the ROMATSA leading staff for a specific issue?
8. Este uşoară contactarea personalul de conducere ROMATSA pentru o problemă specifică?
Is it easy to contact the ROMATSA leading staff for a specific issue?
9. Aţi fost mulţumit de modul de rezolvare al problemei?
Were you satisfied with the manner on how the problem was solved?
10. Cât de des apelaţi la personalul de conducere ROMATSA pentru rezolvarea problemelor specifice (în legatură cu serviciile specializate furnizate de ROMATSA)?
How often do you apply to ROMATSA leading staff as to resolve a specific issue (related to our specialized services provided by ROMATSA)?
11.Vă rugăm să descrieţi nivelul de satisfacţie cu privire la calitatea serviciilor/produselor furnizate de ROMATSA.
Please describe the overall satisfaction level regarding to quality services/products provided by ROMATSA.
12. Propuneri şi sugestii privind îmbunătăţirea relaţiilor dintre Compania dumneavoastră şi R.A. ROMATSA. :
Suggestions and proposals regarding the improvement of cooperation between your company and R.A ROMATSA.

Vă mulţumim pentru sugestii şi comentarii. Apreciem opiniile dumneavoastră şi le vom lua în considerare în procesul de îmbunătăţire a calităţiii serviciilor noastre.
Thank you for your suggestions and comments. We appreciate your opinions and will take them into consideration in order to improve quality of our services.