• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Conducere

În conformitate cu art. 51, lit. e coroborat cu art. 18, pct. (5) din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: