• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Statut

Administratia Româna a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA, este persoana juridica functionând pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, si care realizeaza functiunile specifice legate de Managementul Traficului Aerian, se afla sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

A fost infiintata prin Hotarârea de Guvern 74/1991, modificata si completata prin Hotarârea de Guvern 731/1992.

ROMATSA are statut de regie autonoma autofinantata de importanta nationala, detine monopolul natural al serviciilor de trafic aerian si nu primeste de la bugetul statului sume pentru realizarea obiectivului de activitate sau pentru realizarea programului de investitii si dezvoltare. Pentru serviciile de trafic aerian asigurate aeronavelor civile care survoleaza spatiul aerian al României, Regia Autonoma ROMATSA aplica prevederile reglementarilor EUROCONTROL (Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene), la care România a aderat din anul 1996.

Serviciile de trafic aerian sunt asigurate atat aeronavelor civile care survoleaza spatiul aerian national cat si aeronavelor care aterizeaza sau decoleaza de pe aeroporturile din România.
Serviciile prestate se refera la activitatea de dirijare din zona aeroportului (de terminal) si de ruta (ACC).
Sarcina ROMATSA este sa creeze un mediu sigur de operare pentru traficul aerian in spatiul aerian al României, in contextul dezvoltarii dinamice a industriei aviatiei civile si schimbarilor permanente inregistrate in transportul international.

In conformitate cu reglementarile legale si standardele internationale R.A.ROMATSA:

  • - administreaza si exploateaza spatiul aerian al Romaniei repartizat aviatiei civile;
  • - asigura mijloacele tehnice necesare;
  • - asigura servicii de navigatie aeriana pentru utilizatorii spatiului aerian al Romaniei;
  • - organizeaza si asigura informarea aeronautica si meteorologica;
  • - organizeaza si asigura serviciile de telecomunicatii aeronautice;
  • - realizeaza cooperarea civilo-militara si utlizarea flexibila a spatiului aerian.

Pentru activitatea pe care o presteaza, ROMATSA trebuie sa faca fata provocarilor constând in: cresterea prognozata a traficului aerian, mentinerea unui inalt nivel al sigurantei, reducerea costurilor si aplicarea reglementarilor privind protectia mediului.