• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

8.33HEX

Programul European de Extindere Orizontala a Zonei cu Ecart de Frecventa de 8.33 KHz (8.33HEX)

"Programul European de Extindere Orizontala a Zonei cu Ecart de Frecventa de 8.33 KHz 8.33HEX)", coordonat de EUROCONTROL, are ca obiectiv cresterea numarului de canale de comunicatii sol/aer disponibile prin modificarea ecartului de frecventa de la 25KHz la 8.33KHz in spatiul aerian superior al tarilor europene.

România participa la acest Program, conform prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor nr.467/1999 referitor la unele programe europene coordonate de EUROCONTROL si a masurilor prevazute in Raportul celei de-a doua sedinte de coordonare in managementul traficului aerian STEG/2-18.04.2002.

Implementarea Programului in România se desfasoara conform graficului propus de "8.33 User Guide" Ed.5.1/21.01.2002, document editat de EUROCONTROL.

A.A.C.R. a publicat deja Circulara de Informare Aeronautica AIC) si amendamentul la AIP privind ridicarea de la 31.10.2002 a exceptarilor privind dotarea 8.33 in spatiul declarat 8.33 al FIR Bucuresti. Implementarea in România a Programului 8.33HEX impune un efort major si complex din partea ROMATSA. Din acest motiv a fost numita o echipa de management care urmeaza sa coordoneze, sa planifice, sa organizeze si sa controleze ducerea la indeplinire a activitatilor necesare pentru realizarea obiectivelor ce revin ROMATSA in cadrul Programului.

Echipa de management a elaborat deja documentele de baza: Planul de Management Planul de siguranta, Cerintele operationale si Studiul tehnic.

In momentul de fata sunt in pregatire activitatile de instruire a personalului operativ pentru ridicarea de la 31.10.2002 a exceptarilor privind dotarea 8.33.

Programul 8.33HEX este un program dinamic, cu implicatii intr-un numar mare de domenii, pe o arie geografica intinsa si pe o perioada mare de timp. Pentru ca activitatea de implementare in România sa tina pasul cu evolutia Programului va fi asigurata o coordonare permanenta a ROMATSA cu responsabilul de program pentru România A.A.C.R.) precum si cu managerul de program EUROCONTROL.