• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Proiectul ATM2015+

Proiectul ATM2015+ a început în luna august 2013 şi are ca obiectiv principal definirea, implementarea, testarea şi punerea în operare a Sistemului ATM2015+, sistem ce urmează a fi instalat şi utilizat la ACC Bucureşti, APP Arad, APP Constanţa, APP Bucureşti, inclusiv poziţiile operaţionale militare aferente acestora, FIC Bucureşti, precum şi la 15 TWR-uri din cadrul ROMATSA (mai puţin TWR Otopeni, unde exista deja un sistem ASMGCS cu care sistemul ATM2015+ va fi interconectat).

Sistemul ATM2015+ este dezvoltat în scopul îmbunătăţirii siguranţei managementului traficului aerian in FIR Bucureşti şi este proiectat să funcţioneze pe o arhitectura modernă, care integrează noul concept Open Architecture definit de SESAR. Funcţionalităţile sistemului vor acoperi în totalitate cerinţele SES şi SESAR aplicabile la data punerii acestuia in operare. De asemenea, Sistemul ATM2015+ va conţine funcţiuni ce vor facilita trecerea de la actuala planificare şi operare a zborurilor pe baza de plan de zbor, la conceptul operaţiunilor bazate pe traiectoria de zbor 4D.

Totodată, Sistemul va conţine şi capabilitatea de utilizare a comunicaţiilor tip CPDLC/ Air-Ground Datalink, asigurându-se astfel conformitatea României cu cerinţele Regulamentului CE nr.29/ 2009.

Principalele jaloane ale proiectului sunt:

  • - Livrare prototip – 5 luni de la data semnării contractului - finalizat
  • - Transfer în regim operaţional Faza 1, februarie 2016 – in curs de derulare
  • - Transfer în regim operaţional Faza 2, noiembrie 2016 – va începe după finalizarea Fazei 1

La acest moment este în execuţie Fazei 1 a Proiectului – etapele de finalizare a documentaţiilor de sistem şi de prevalidare a modulelor software din componenţa Sistemului ATM2015+.