• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Direcția Juridică și Administrativ

Direcţia Juridică şi Administrativ este structura de specialitate suport pentru managementul regiei, constituită în Administraţia Centrală R.A. ROMATSA pentru:

  • (a) identificarea tuturor prevederilor legale incidente activităţilor din RA ROMATSA şi urmărirea respectării legalităţii;
  • (b) propunerea şi fundamentarea ansamblului măsurilor necesare îndeplinirii tuturor condiţiilor administrative, pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor de bază ale R.A. ROMATSA.