• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Direcția Dezvoltare

Direcţia Dezvoltare este structura de specialitate a Departamentului Tehnic Dezvoltare constituită în Administraţia Centrală pentru managementul executiv şi îndeplinirea obiectivelor privind dezvoltarea activităţilor prevăzute de actele normative specifice, asociate acestora, implementării politicilor şi strategiilor stabilite de conducerea regiei, precum şi a punerii în aplicare a cadrului de reglementare armonizat privind crearea Cerului European Unic.

CERUL UNIC EUROPEAN (SINGLE EUROPEAN SKY)

În ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului de reglementare armonizat privind crearea Cerului Unic European, Direcția Dezvoltare - prin intermediul Serviciului ”Single European Sky” (SES), îndeplinește activități ce privesc punerea în aplicare a cadrului de reglementare armonizat privind crearea cerului european unic și a cerinţelor Agenției Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) în domeniul managementului traficului aerian/serviciilor de navigaţie aeriană.

În acest sens, se identifică cerinţele aplicabile şi se stabilesc rolurile şi responsabilităţile structurilor funcţionale ROMATSA, precum şi alte elemente de proces/ programare necesare pentru respectarea legislaţiei SES şi EASA aplicabile, urmând ca Serviciul SES să asigure suportul actului decizional privind cerul european unic şi cerinţele EASA.

ANALIZA PERFORMANȚEI ȘI BENCHMARKING

Serviciul Analiza Performanței și Benchmarking este structura de specialitate a Direcţiei Dezvoltare constituită în cadrul Departamentului Tehnic Dezvoltare pentru punerea în aplicare a cadrului de reglementare armonizat privind Cerul European Unic și realizarea obiectivelor privind implementarea politicilor şi strategiilor stabilite de conducerea regiei în domeniul analizei performanţei, planificării costurilor determinate și tarifelor unitare pentru serviciile de navigație aeriană şi consultanţei de management.

COORDONAREA PROGRAMELOR

Serviciul Coordonare Programe are un rol important în activitatea regiei în procesul de dezvoltare organizaţională având ca obiect de activitate armonizarea şi conformarea dezvoltării programelor ROMATSA cu conceptele, strategiile şi planurile asumate de RA ROMATSA în context naţional şi internaţional cu respectarea normelor legale, a regulamentelor Comisiei Europene, precum şi a reglementărilor aeronautice specifice serviciilor de navigaţie aeriană.

Rolul Serviciului Coordonare Programe este acela de a coordona proiectele/programele încredinţate prin decizia Directorului General, corelând informaţiile de specialitate de la toate serviciile implicate în aceste proiecte/programe şi de a furniza Planul de Investiţii multianual ROMATSA şi Programul de amortizare pentru perioada planificată în Planul de Afaceri Strategic, documente corelate cu Planul Naţional de Performanţă.

DEZVOLTARE SISTEME

Serviciul Dezvoltare Sisteme este structura de specialitate din Direcţia Dezvoltare ROMATSA, constituită cu funcţiunea şi responsabilitatea aducerii la îndeplinire a deciziilor din domeniul dezvoltare conform politicilor şi obiectivelor strategice ale RA ROMATSA privind proiectarea, realizarea şi urmărirea funcţionării corecte a sistemelor informatice suport pentru realizarea serviciilor de navigaţie aeriană, cu respectarea normelor legale, reglementărilor aeronautice specifice serviciilor de navigaţie aeriană.