• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
 • +40 21 2083 100

Direcţia Tehnică

Direcţia Tehnică realizează funcţiile de management/executive privind furnizarea serviciilor CNS pentru navigaţia aeriană, precum şi cele privind serviciile IT&C, aprovizionarea tehnico-materială şi supravegherea locală a realizării programelor de investiţii, prin structurile funcţionale ale Direcţiei Tehnice şi respectiv, structurile cu funcţiuni administrative, constituite în subunităţile ROMATSA.

Structurile funcţionale ale Direcţiei Tehnice sunt:

 • (a) Serviciul CNS
 • (b) Serviciul Sisteme IT
 • (c) Serviciul Investiţii
 • (d) Serviciul Logistică

 

SERVICIUL CNS (Comunicații, Navigație, Spraveghere):

 • - Asigură managementul pentru întreţinerea, exploatarea şi repararea mijloacelor tehnice specifice domeniului ATM/CNS, meteo, informare aeronautică și telecomunicații aeronautice și asigură dotarea optimă cu echipamente, AMC-uri și piese de schimb pentru desfășurarea în condiții de siguranță deplină a traficului aerian în FIR Bucureşti;
 • - Întocmește studii, concepte tehnice, teme de proiectare, specificații tehnice și caiete de sarcini pentru sistemele ATM, CNS, meteo, AIS și de electroalimentare,
 • - Asigură managementul pentru implementarea investițiilor inițiate, întocmește documentația de autorizare, instalează echipamente, execută reglaje și măsurători de performanță pentru sistemele ATM/CNS din FIR Bucureşti.
 • - Initiaza, elaboreaza, încheie și derulează acorduri de furnizare de servicii CNS cu alte ANSP-uri sau cu partenerii militari.
 • - Procedurează, coordonează și supraveghează activitatea tehnic-operativă a compartimentelor PNA/CNS din cadrul subunităților ROMATSA.
 • - Coordonează, aplică și verifică aplicarea în compartimentele PNA/CNS a reglementărilor interne și internaționale emise de autoritățile naționale de reglementare în comunicații și aviație civilă, respectiv, ICAO, EUROCONTROL, EASA.
 • - Participă și reprezintă ROMATSA, în cadrul grupurilor de lucru naționale, EUROCONTROL, ICAO și CANSO, la definirea/redefinirea obiectivelor domeniilor de activitate atribuite, elaborarea/amendare reglementărilor interne și internaționale.
 • - Inițiază planuri de pregatire profesionala pe domeniile CNS și asigură școlarizarea personalului tehnic ROMATSA, precum și a personalului CTA ROMATSA în domeniul CNS, conform planurilor de pregatire profesională realizate împreună cu Departamentul Operațional.
 • - Planifică și realizează inspecții tehnice anuale la subunitățile ROMATSA, și urmărește implementarea măsurilor de eliminare a deficiențelor constate.
 • - Participă cu experți în comisiile de investigație locale/AACR/DGITA a evenimentelor de siguranță și emite puncte de vedere, propune măsuri pentru prevenirea reapariției unor deficiențe similare și pentru remedierea deficiențelor constatate în urma evenimentelor de siguranță a traficului aerian.
 • - Monitorizează și coordonează verificările din zbor ale mijloacelor de comunicație, navigație și supraveghere executate de AACR.

 

SERVICIUL SISTEME IT

Responsabilitati:

1. Furnizare servicii IT&C catre toti angajatii AC+DR Bucuresti:

 • - administrare, instalare, configurare si depanare statii de lucru (stationare si mobile) si periferice;
 • - administrare, instalare, configurare si depanare servere retea adnministrativa: servere de autentificare, fisiere, INTRANET, e-mail, proxy/INTERNET, WEB.
 • - administrare, configurare si distribuire servicii WiFi (enterprise wire-less)
 • - administrare, configurare si distribuire servicii de telefonie IP administrativa la nivelul intregului teritoriu;
 • - administrare, configurare si distribuire servicii e-mail in domeniul mail@romatsa.ro
 • - administrare serviciu INTRANET.ROMATSA.RO
 • - administrare, configurare si depanare  retea IP administrativa ROMATSA la nivelul intregului teritoriu;

2. Securitate IT&C:

 • - stabileste norme de utilizare si exploatare sisteme IT&C in colaborare cu directia de siguranta si calitate;
 • - aplica normele de securitate IT&C in vigoare.

3. Planificare, design si dezvoltare echipamente de calcul, licente soft, retele de date si telefonie IP pentru uz operational si administrativ.

4. Design, dezvoltare si intretinere aplicatii soft pentru uz operational (NIDS, SIM ACC, console ROMAWOS, flightplan.romatsa.ro, etc.).

5. Scolarizare/plan de pregatire profesionala pe domeniul IT&C si securitate IT pentru tot personalul tehnic ROMATSA R.A.

6. Definire specificatii tehnice pentru achizitii in domeniul IT&C.

 

SERVICIUL INVESTITII

Seviciul Investitii este serviciul care gestioneaza lista cheltuielilor de capital pentru investitii, parte componenta a bugetului de venituri si cheltuieli al regiei.

In cadrul serviciului se centralizeaza necesarul de servicii, echipamente si lucrari la nivelul RA ROMATSA, se urmăresc proiectele initiate, se fac achizitiile de produse si se deruleaza lucrarile de constructii montaj necesare finalizarii obiectivelor de investitii pentru intreaga regie.

De asemenea activitatea CTE pentru promovarea tuturor achizitiilor regiei si receptiile tuturor obiectivelor de investitii in vederea dotarii si trecerii pe amortizari se asigura de catre serviciul investitii.

 

SERVICIUL LOGISTICĂ

Serviciul Logistica din Administratia Centrala desfasoara operatiuni de achizitii produse si servicii, operatiuni de logistica si operatiuni de gestionare a produselor si a echipamentelor tehnice si operationale prin magazia de materiale si prin magazia de investitii si piese de schimb din Administratia Centrala.

Operaţiunile de achiziţii şi logistică cuprind:

 • (a) achizitiile directe, dar si achiziţiile centralizate de produse si servicii din PAA alocate Directiei Tehnice/Serviciului Logistica;
 • (b) derularea contractelor de achizitie de produse si servicii pana la finalizarea acestora/repartizarea produselor la beneficiarii finali;
 • (c) asigurarea suportului logistic pentru reparaţiile notificate la Administraţia Centrală pentru echipamentele defecte;
 • (d) asigurarea şi coordonarea operaţiunilor vamale;
 • (e) declararea Intrastat a bunurilor livrate din tarile Uniunii Europene
 • (f) achiziţionarea centralizată a pieselor de schimb din import necesare pentru întreţinerea echipamentelor