• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

REGULAMENT "HAI IN TURNUL DE CONTROL!"

REGULAMENT EVENIMENT „Hai în turnul de control!”

 

  1. Organizatorul Evenimentului

Evenimentul "Hai în turnul de control!” (denumit în cele ce urmează „Eveniment”) este organizat de Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian-ROMATSA R.A., cu sediul în Bd. Ion Ionescu de la Brad, Nr.10, Sect.1, cod 013813, București, România (denumită în continuare “Organizator”).

 

  1. Detalii despre Eveniment

II.1. Vizita, în data de 20 iulie 2022, a unuia dintre turnurile de control trafic aerian menționate mai jos:

 

  1. Turnul de Control de la Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Otopeni), în intervalul orar 9:00-11:00 sau 12:00-14:00;
  2. Turnul de Control de la Aeroportul Internaţional Aurel Vlaicu (Băneasa), în intervalul

       orar 9:00-11:00;

  1. Turnul de Control de la Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia, în intervalul orar

       10:00-12:00;

  1. Turnul de Control de la Aeroportul Internaţional Sibiu, în intervalul orar 10:00-13:00.

 

II.2. Simpla participare la Eveniment echivalează cu acceptarea de către participanţi (denumiți în mod colectiv „Participanți” și în mod individual „Participant”) a termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de organizare şi desfăşurare a Evenimentului (denumit în continuare “Regulament”). Dacă o persoană nu este de acord cu prevederile Regulamentului, aceasta nu va participa la Eveniment.

II.3. Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook Romatsa R.A. cu trimitere la site-ul www.romatsa.ro.

II.4. Organizatorul declară că îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, inclusiv perioada de desfăşurare a prezentului Eveniment, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare la momentul aducerii acestora la cunoştinţa Participanţilor, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială. După finalizarea perioadei de înscriere, respectiv 12 iulie 2022, ora 23:59:59, Organizatorul declară că nu mai are nicio răspundere în legătură cu orice circumstanţă care apare referitoare la Eveniment, cu excepţia celor cu privire la care şi-a asumat în mod expres responsabilitatea sau care, conform legii, intră în responsabilitatea lui.

 

III. Condiţii de participare

 

III.1. Înscrierea, în intervalul 8 iulie 2022 – 12 iulie 2022, ora 23:59:59, prin transmiterea la adresa de e-mail evenimente@romatsa.ro a datelor de identificare constând în nume, prenume,  număr de telefon şi opţiunea aleasă privind locația (o singură locație/participant).

III.2. Fiecare solicitare (email) va trebui sa conțină datele de identificare și opțiunea aleasă privind locația, pentru un singur participant.

III.3. Evenimentul este accesibil oricărei persoane fizice, cu reşedinţa în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament

III.4. Participantul îşi asumă răspunderea pentru toate informaţiile pe care le furnizează Organizatorului şi acceptă faptul că în cazul furnizării de informaţii false sau în cazul în care nu furnizează informaţiile solicitate, poate fi descalificat de la participarea la Eveniment.

III.5. Participarea la acest Eveniment implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prezentului Regulament.

III.6. Accesul în cadrul turnurilor de control presupune îndeplinirea unor formalităţi de securitate speciale, care implică şi transmiterea actului de identitate al participanţilor declaraţi câştigători, în formă scanată/poză, la adresa de e-mail evenimente@romatsa.ro;

III.7. În cazul în care Câştigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate către Organizator, va pierde dreptul de a efectua vizita.

 

  1. Desemnarea Caştigătorilor

IV.1. Organizatorul va lua în considerare doar acele emailuri de înscriere care îndeplinesc condițiile impuse de către Organizator.

IV.2. Din totalul Participanţilor care îndeplinesc prevederile prezentului Regulament, câştigătorii vor fi aleşi, după cum urmează:

 Pentru Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Otopeni):

- primii 10 înscrişi vor beneficia de o vizită în turnul de control din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă (Otopeni), în data de 20 iulie 2022, în intervalul orar 9:00-11:00;

- următorii 10 înscrişi vor beneficia de o vizită în turnul de control din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă (Otopeni), în data de 20 iulie 2022, în intervalul orar 12:00-14:00.

Pentru Aeroportul Internaţional Aurel Vlaicu (Băneasa):

- primii 10 înscrişi vor beneficia de o vizită în turnul de control din cadrul Aeroportului Internaţional Aurel Vlaicu (Bucureşti), în data de 20 iulie 2022, în intervalul orar 9:00-11:00.

Pentru Aeroportul Internaţional Traian Vuia (Timişoara):

- primii 20 înscrişi vor beneficia de o vizită în turnul de control din cadrul Aeroportului Internaţional Traian Vuia (Timişoara), în data de 20 iulie 2022, în intervalul orar 10:00-12:00.

Pentru Aeroportul Internaţional Sibiu (Sibiu):

- primii 30 înscrişi vor beneficia de o vizită în turnul de control din cadrul Aeroportului Internaţional Sibiu, în data de 20 iulie 2022, în intervalul orar 10:00-13:00.

IV.2. Organizatorul va alcătui un tabel cu numele Participanţilor în ordinea cronologică a transmiterii email-urilor de înscriere, astfel încât fiecare Participant să aibă un număr alocat pentru desemnarea Câştigătorilor, în funcţie de momentul înscrierii.

IV.3. Desemnarea Câştigătorilor se va efectua în data de 14 iulie 2022, ora 14:00.

IV.4. Câştigătorii vor fi anunţaţi, în cadrul zilei de 15 iulie 2022, prin contactarea telefonică şi prin transmiterea unui e-mail de confirmare.

IV.5. În cazul în care, Câştigătorii nu trimit, în maxim 24 ore, informaţiile solicitate de Organizator, aceştia iși vor pierde dreptul de vizitare.

 

  1. Litigii

V.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Eveniment se vor rezolva pe cale amiabilă.

V.2. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra vizitelor câştigate de către Participanţi.

V.3. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

V.4. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea evenimentului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

V.5. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi la acest Eveniment, ori pentru consecinţele care decurg din această acţiune.

V.6. Organizatorul nu este responsabil pentru întarzierea anunţării Câştigătorilor din motive independente de el.

 

  1. Forţa Majoră şi alte cauze de încetare/modificare a Evenimentului

VI.1. Forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îi pune pe aceştia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, dar nu se limitează la: nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet, războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, pandemii, cutremure, alte catastrofe de orice fel, embargo sau alte acte ale autorităţilor, precum şi orice reglementare naţională sau locală, publică sau privată, care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

 

VII. Prelucrarea datelor

VII.1. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare "GDPR"), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, R.A. ROMATSA, în calitate de "Operator", prelucrează datele Participanţilor cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, e-mail) cu bună credinţă şi în realizarea scopurilor specificate în Regulament şi anume organizarea şi desfăşurarea Evenimentului.

VII.2. Datele vor fi prelucrate în temeiul consimţământului, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului Evenimentului. Se consideră dat consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin înregistrarea şi participarea la Eveniment.

VII.3. Datele vor fi prelucrate exclusiv pentru scopul prezentului Eveniment şi vor fi şterse după organizarea Evenimentului, în termen de maxim 30 de zile.

VII.4. Mai multe informaţii referitorare la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv drepturile persoanelor vizate, pot fi consultate, pe site-ul www.romatsa.ro, secţiunea „Protecţia datelor personale”.

Pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate menţionate pe site-ul www.romatsa.ro, secţiunea „Protecţia datelor personale”, acestea pot contacta Operatorul utilizând adresa de e-mail dpo@romatsa.ro.