• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
 • +40 21 2083 100

Realizare obiective

Realizare obiective - Mai 2012

Procesul de Modernizare a sistemului ATM Romatsa

In cadrul procesului de modernizare a sistemului ATM Romatsa a fost instalat un upgrade al sistemului de procesare date plan de zbor si al sistemului de procesare date radar.

Modernizarea sistemului de procesare date plan de zbor se refera la:

 • - extinderea setului de mesaje OLDI schimbate cu sistemele vecine, prin introducerea setului complet de mesaje de notificare, coordonare si transfer prevazute in standardul OLDI 2.3.
 • - prelucrarea si afisarea informatiilor Mod S transmise de aeronave si prelucrate de radarele Mod S instalate la sol
 • - implementarea identificarii Mod S.
 • - modificarea interfetei om-masina, corespunzator noilor functionalitati introduse.
 • - posibilitatea eliminarii benzilor de evidenta progresiva a zborurilor.

Modernizarea sistemului de procesare date radar se refera la:

 • - introducerea sistemului ARTAS (ATM suRveillance Tracker And Server ARTAS), ca MRT principal in locatia Bucuresti.

Prin implementarea identificarii Mod S, Romania se conformeaza Regulamentului CE nr. 1206/2011 din 22 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor privind identificarea aeronavelor în scopul supravegherii pentru cerul unic european. De asemenea, in cadrul proiectului de modernizare a supravegherii radar au fost instalate si puse in functiune 2 radare Mod S (la Bucuresti, respectiv Constanta), cel de-al 3-lea fiind in curs de instalare (la Arad).

În luna Aprilie s-a inaugurat noua Sală Operaţională APP din CDZ Bucureşti.

 

În contextul implementării conceptului operaţional şi al măsurilor de eficientizare a serviciilor de trafic aerian din CDZ Bucureşti vor fi asigurate serviciile de control al traficului aerian atât pentru zona terminala Bucureşti cât şi pentru aria de responsabilitate Cluj, Sibiu si Târgu Mureş. Astfel, în vederea eliminării unor limitări tehnologice şi de spaţiu apărute in ultimii 12 ani de exploatare a sistemului ATM, precum şi pentru asigurarea unor soluţii corespunzătoare noilor cerinţe a fost necesar ca Sala Operaţională APP din CDZ Bucureşti să fie extinsă şi modernizată. Pentru modernizarea sălii operaţionale APP din CDZ Bucureşti s-au avut în vedere concepte de proiectare moderne şi s-au instalat echipamente de ultimă generaţie tehnologică, compatibile cu sistemele operaţionale aflate în exploatare. Finalizarea proiectului şi punerea în funcţiune a noi săli operaţionale APP contribuie semnificativ atât la creşterea capacităţii sistemului ATM cât şi la îmbunătăţirea colaborării civil-militare prin posibilitatea oferită partenerilor militari de a lucra operativ lângă controlorii de trafic aerian ROMATSA.

 

TMA ARAD

Romatsa R.A. (Administraţia Română a Serviciiilor de Trafic Aerian) a finalizat proiectul de înfiinţare a Regiunii de control terminal Arad, acesta devenind operaţional din luna Aprilie 2012.

Regiunea de control terminal Arad propusă este regiunea de control terminal stabilită în vecinătatea aerodromurilor Arad şi Timişoara pentru a integra rutele standard de plecare şi de sosire ale aeronavelor şi pentru furnizarea serviciilor de control de apropiere. Regiunea de control terminal Arad este obţinută prin preluarea unui volum de spaţiu aerian din sectorul MOPUG, sector din cadrul CTA BUCUREŞTI. Definirea acestui volum de spaţiu are în vedere profilele de zbor ale aeronavelor care pleacă / sosesc la cele două aerodromuri.

Sistemele ATM/CNS asigură suportul pentru activitatea de bază a ROMATSA – serviciile de navigaţie aeriană. Pentru menţinerea unui nivel idicat al calităţii şi siguranţei serviciilor de trafic aerian, precum şi pentru conformarea continuă cu cerinţele de interoperabilitate şi de certificare ca furnizor de servicii, ROMATSA raţionalizează şi modernizează infrastructura CNS. Proiectele ROMATSA pentru raţionalizarea şi modernizarea infrastructurii ATM/CNS aflate în derulare sunt următoarele:

Proiecte coordonate de către Direcţia Tehnică:

 • - Sisteme radar Mode-S
 • - Bucureşti (operaţional trim. II 2012)
 • - Constanţa (operaţional trim. II 2012)
 • - Arad (Mănăştur – în faza de instalare)
 •  
 • Sistem Wide Area Multilateration (WAM) ROMATSA
  • - Sibiu – Târgu Mureş (în faza finală de autorizare)
 • Sisteme ILS/DME:
  • - Aeroportul Oradea (operaţional 2011)
 • Sisteme DVOR/DME:
  • - Floreşti (operaţional trim. II 2012)
 • Sisteme DME pt. realizare acoperire DME-DME în TMA Cluj extins (în faza finală de autorizare):
  • - Băişoara
  • - Heniu
  • - Dealul
  • - Ciuhii
  • - Zalău
 • Sisteme NDB – înlocuire 20 echipamente (în faza de autorizare):
  • - Otopeni (4 sisteme)
  • - Băneasa (2 sisteme)
  • - Timişoara (3 sisteme)
  • - Arad (1 sistem)
  • - Sibiu (1 sistem)
  • - Bacău (1 sistem)
  • - Oradea (2 sisteme)
  • - Baia Mare (2 sisteme)
  • - Târgu Mureş (2 sisteme)
  • - Iaşi (2 sisteme)
 • Sistem FIC în FIR Bucureşti (în faza de autorizare)
 • Reautorizare sisteme „LEGACY”: peste 140 de dosare pentru sistemele ATM/CNS.

Proiecte desfăşurate în colaborare cu alte departamente:

 • A-SMGCS:
  • - Aeroportul Internaţional Otopeni – Henri Coandă (în faza de instalare – finalizare 2013)
 • Transfer fază III sistem ATM Selex, împreună cu DATM (în faza finală de autorizare).
 • Amenajare turn Otopeni, împreună cu DO-SMT şi SCP.
 • TMA Arad, împreună cu DATM, DO.
 • Sală APP Bucureşti, împreună cu SCP.