• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Calitate si Mediu

Obiectivul de calitate ROMATSA este menţinerea certificării şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii, în conformitate cu cerinţele standardului de calitate ISO 9001:2015 şi ale regulamentelor UE, în toate domeniile sale de activitate.

Obiectivul de mediu ROMATSA este menţinerea certificării şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management de Mediu, în conformitate cu cerinţele standardului ISO 14001:2015 şi cu cerinţele de performanţă stabilite la nivel european.