• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

S-GENERATION

 

Sistem panouri fotovoltaice destinat autoconsumului

 

S – GENERATION               Project no. 2019/104278

Sustainable Green Energy in Air Traffic Control Center

 

Context

Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA. și-a stabilit ca obiectiv strategic pe termen lung implementarea unui pachet de soluții pentru creșterea eficienței utilizării energiei în clădirile în care își desfășoară activitatea, având în permanentă preocuparea de a asigura servicii de trafic aerian în condiții de eficiență a costurilor,  cu un impact redus asupra mediului înconjurător.

În martie 2019, ca urmare a deschiderii apelurilor de propunere de proiecte pentru energie regenerabilă în cadrul Programului pentru energie în România, program finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, ROMATSA a identificat oportunitatea finanțării parțiale nerambursabilă a Sistemului fotovoltaic destinat autoconsumului și a transmis aplicația de înscriere.

În data de 29 iunie 2020 ROMATSA a primit de la Operatorul de Fond INNOVATION NORWAY decizia favorabilă de finanțare nerambursabilă în cuantum de 45% a Sistemului fotovoltaic destinat autoconsumului și ni s-a transmis Scrisoarea de Acordare a Grantului. Astfel, din valoarea totală a proiectului de 769991 EURO, finanțarea nerambursabilă din granturi norvegiene va fi de 346.500 EURO.

 

Obiective

Obiectivele realizării investiţiei într-o centrală electrică fotovoltaică sunt:

  • reducerea consumului de energie electrică din surse convenționale 9,26%;
  • reducerea costurilor cu energia electrică furnizată 10,51%;
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră aproximativ 150 tone echiv. CO2, respectiv 9% din amprenta de carbon;
  • conştientizarea activă și cresterea gradului de implicare a personalului angajat în reducerea consumurilor și costurilor energetice;
  • extinderea graduală a proiectului și în alte locații pe măsura identificării de surse financiare nerambursabile.

 

Descrierea pe scurt a sistemului

Panourile fotovoltaice vor fi amplasate deasupra pozițiilor de parcare a autovehiculelor din incinta CDZ Bucureşti, prin construirea unei structuri metalice de susținere deasupra pozițiilor de parcare. În acest sens se vor instala un număr de 1200 panouri fotovoltaice cu o putere totală instalată de minim 380 kWp.

Lucrări necesare pentru implementarea centralei fotovoltaice:

            - instalarea structurii metalice suport,

            - instalarea panourilor PV și colectarea energiei prin invertoare,

            - realizarea conexiunilor electrice pentru injectarea sarcinii generate în rețeaua internă de distribuție a energiei,

            - parametrizarea invertoarelor și modulatoarelor de putere

            - instruirea personalului pentru exploatarea și mentenanța centralei fotovoltaice

            - restaurarea zonelor afectate

            - monitorizarea energiei furnizate la nivel de producție și prin rețeaua de analizoare de energie la nivel local

            - diseminarea și motivarea reproducerii proiectului și în alte locații ale ROMATSA din teritoriu.

 

Etape în derularea proiectului

În această perioadă, în urma semnării contractului cu firma de proiectare SC SERCVELECT SRL, se realizează Proiectului Tehnic, finalizarea acestuia fiind programată în Q2 2021 cu mențiunea că procesul de emitere a autorizației de construcție împreună cu avizele aferente ar putea să dureze aproximativ 2 luni.

După desfășurarea etapelor procedurii de atribuire a serviciilor de execuție a Sistemului de panouri fotovoltaice, execuția Proiectului Tehnic va demara în Q2/Q3 2021 cu realizarea structurii metalice pentru susținerea panourilor fotovoltaice iar ulterior în Q1 2022 se vor achiziționa și monta panourile fotovoltaice, invertoarele și celelalte echipamente pentru ca în Q2 2022 să se realizeze punerea în funcțiune a sistemului.

 

Corelarea cu PP RP3

Obiectivul a fost inclus în Planul de Investiții Multi-Anual așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Comitetului Director nr. 21/17.07.2019, parte a Planului de Performanță pentru cea de-a treia perioadă de referință. Astfel, costurile aferente acestui obiectiv se regăsesc în bazele de cost ca parte a costului capitalului începând cu anul 2020, respectiv anul 2021 pentru costurile cu amortizare, în condițiile unei estimări inițiale în 2019 de finalizare a proiectului în decembrie 2021.

 

Concluzii

În mod concret, prin implementarea centralei electrice fotovoltaice pentru auto-producerea parțială a necesarului de consum electroenergetic la nivelul CDZ, se vor obține următoarele efecte:

  • Energia electrică generată cu ajutorul centralei fotovoltaice - 490 MWh/an va contribui în mod direct la reducerea consumului de electricitate din surse convenționale – 9,26% contribuind astfel la reducerea impactului asupra mediului.
  • Durata de recuperare simplă a investiției este 5,9 ani în conformitate cu calculele și indicatorii financiari ai investiției prezentați în Analiza Cost-Beneficiu
  • Asigurarea unui confort climatic sporit în utilizarea autovehiculelor parcate în curtea ROMATSA, prin reducerea în sezonul cald a necesarului de climatizare și implicit a poluării locale cauzate de suplimentul de carburant utilizat pentru climatizare, imediat după pornire;
  • În perspectivă, prin implementarea proiectului, se vor pune la dispoziția utilizatorilor un număr de 10 stații de încărcare vehicule electrice, posibil alimentate direct de la sistemul fotovoltaic.