• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

RAMANS

[RO] În prezent, ROMATSA este în proces de lansare a dezvoltării RAMANS (ROMATSA Arrival Manager System) cu obiectivul de a implementa un sistem AMAN și procedurile asociate.

În contextul RFI curent publicat, ROMATSA a decis să prelungească data de primire a răspunsurilor precizată în Capitolul 8.2 Planul de Comunicare, paragraful 8.2.2 Recepționarea raspunsurilor, de la 23 Iunie 2020 ora 16:00 LT la 03 Iulie 2020 ora 16:00 LT, pentru finalizarea schimbului de informații cu dezvoltatorii/furnizorii de software ATM prin prezenta Solicitare de informații, care garantează un acces egal la informații, transparență și echitate.

 

Înainte de a lansa orice procedură formală, ROMATSA solicită un feedback preliminar din partea operatorilor economici interesați de proiect. Prin urmare, ROMATSA a decis să inițieze schimburi de informații cu dezvoltatorii / furnizorii de software ATM prin prezenta Solicitare de informații, care garantează un acces egal la informații, transparență și echitate.

 

ROMATSA invită furnizorii să prezinte un pachet de informații care să acopere aspectele tehnice, operaționale și de siguranță, care să conțină tehnologia, produsele și soluțiile disponibile în prezent pentru implementarea RAMANS. Informațiile furnizate vor fi utilizate pentru finalizarea unei licitații pentru achiziția RAMANS. Aceasta Solicitare de informații nu este un apel pentru licitație în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul de achizițiilor publice românești. Prin urmare, nici ROMATSA şi nici un operator economic nu vor determina obligații reciproce prin nici o informație schimbată in cadrul acestui demers.

 

[EN] At present, ROMATSA is in the process of launching the development of RAMANS (ROMATSA Arrival Manager System) with the objective of implementing an Arrival Manager System and associated procedures.

Under the current published RFI, ROMATSA decided to extend the replies reception date specified in Chapter 8.2 Communication Plan, paragraph 8.2.2 Replies Reception, from 23rd of June 2020 to 03rd of July 2020, in order to complete the information exchanges with ATM software developers / providers through the present Request for Information (RFI), which guarantees equal access to information, transparency and equity.

 

Before launching any formal procedure, ROMATSA seeks for a preliminary feedback from interested economic operators for the project. ROMATSA therefore decided to initiate information exchanges with ATM software developers / providers through the present Request for Information (RFI), which guarantees equal access to information, transparency and equity.

ROMATSA invites suppliers to submit an information package that will cover the technical, operational and safety aspects, containing their currently available technology, products and solution for the implementation of RAMANS. The information provided will be used for finalizing a tender for the procurement of RAMANS. This RFI is not a Call for Tender (CFT) under Romanian public procurement rules, so neither ROMATSA, nor any economic operator will be committed by any information exchanged under this RFI’s umbrella.