• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

Strategia națională anticorupție

Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. - Strategia națională anticorupție

 

Agenda conducerii

http://www.romatsa.ro/52/despre-noi/agenda.php

 

Rapoarte si studii

http://www.romatsa.ro/18/despre-noi/raport-de-activitate.php

http://www.romatsa.ro/19/despre-noi/raport-anual.php

http://www.romatsa.ro/54/interes-public/raport-anual-de-aplicare-a-legii-544-2001.php

 

Buletinul informativ al informatiilor de interes public

http://www.romatsa.ro/assets/upload/attachments/5c3c7ff61ae5b_BULETIN%20INFORMATIV%202019.pdf

 

Bugetul

http://www.romatsa.ro/21/despre-noi/buget.php

http://www.romatsa.ro/assets/upload/attachments/5b3b73ca1bd02_Executie%20BVC%20la%2030.06.2016.pdf

 

Situatia drepturilor salariale pe functii si a altor drepturi/beneficii

Drepturile salariale sunt acordate in baza Contractului Colectiv de Munca. Conform art. 163 din Codul Muncii salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

Pentru salariatii cu functie de conducere se pot accesa declaratiile de avere la link-ul: http://www.romatsa.ro/declaratii.php.

 

Programul anual al achizitiilor publice

http://www.romatsa.ro/26/interes-public/achizitii-publice.php

 

Centralizatorul achizitiilor publice

http://www.romatsa.ro/26/interes-public/achizitii-publice.php

 

Contractele de achizitie publica de peste 5000 euro

http://www.romatsa.ro/26/interes-public/achizitii-publice.php

 

Relatii cu presa

Andra Mehes
Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti, Cod 013813, CP 18-89
Tel:  +40 21 2083 216
Fax: andra.mehes@romatsa.ro

 

Program de audiente

http://www.romatsa.ro/55/audiente.php

 

Petitii

Petitiile vor fi transmise la adresa de e-mail: romatsa.office@romatsa.ro

 

Precizarea datei de la care sunt membri ai CA/directori

Precizarea datei de la care sunt membri ai CA/directorihttp://www.romatsa.ro/assets/upload/attachments/5c3c8f3401518_MEMBRI%20CA%20-%20MANDAT.pdf

 

Afilierea politica a fiecarui membru/director

http://www.romatsa.ro/declaratii.php

 

Remuneratia fiecarui membru al CA/director (inclusiv sporuri, bonusuri sau alte beneficii)

http://www.romatsa.ro/declaratii.php

 

Procedura prin care s-a facut selectia membrilor consiliului de administratie si a directorului general, precum si revocarile din functiile respective in ultimii trei ani si motivele revocarilor

In ultimii trei ani, membrii CA precum si DG, au fost numiti conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Motivul revocarii membrilor CA a fost acela de inlocuire a acestora.

Membrii revocati au fost: Husaru Nicoleta, Gavrila Georgeta, Alexandru Cosmin Sebastian.

 

Bugetul pentru investitii in fiecare trei ani financiari

http://www.romatsa.ro/assets/upload/attachments/5c3c911a6fb8b_CHELTUIELI%20DE%20CAPITAL%202018.pdf

 

Cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani

http://www.romatsa.ro/22/despre-noi/executie-bugetara.php

 

Datoriile companiei catre bugetul de stat, catre institutii de creditare si catre parteneri comerciali, cu mentiunea catre fiecare categorie

- R.A. ROMATSA nu are datorii restante

 

Valoarea subventiei operationale primite de la bugetul de stat

R.A. ROMATSA nu primeste subventii de la bugetul de stat

 

Obiectivul de politica publica a intreprinderii

Nu se aplica

 

Situatiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al intreprinderii

 

Raportul de audit extern

http://www.romatsa.ro/articole/situatii-financiare.php

 

Raport anual

http://www.romatsa.ro/19/despre-noi/raport-anual.php