• Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, Bucureşti
  • +40 21 2083 100

SWIM Common PKI

SWIM

R.A. ROMATSA participă la proiectul de implementare ”SWIM Common PKI and policies & procedures for establishing a Trust framework”, proiect acceptat pentru co-finanţare prin mecanismul CEF 2017 Transport SESAR call in cadrul programului SESAR Deployment Programme Implementation - 2017. Astfel, R.A. ROMATSA este singurul beneficiar din România care a obținut cofinanțare europeană prin Mecanismul de interconectare Europa (CEF) - apelul pentru proiecte din 2017.

Valoarea costurilor eligibile estimate privind participarea R.A. ROMATSA în cadrul activităţilor proiectului este de 273.800 EURO, beneficiind de 50% co-finanțare europeană (136.900 EURO).

Proiectul beneficiază de contribuția a 30 de părți interesate în domeniul aviației (EUROCONTROL, 21 ANSP, 3 aeroporturi, 3 companii aeriene, 2 militari) și este coordonat de EUROCONTROL și SESAR Deployment Manager (SESAR DM). Durata estimată a proiectului este de 38 de luni, având ca termen planificat de finalizare data de 31 decembrie 2021.

Scopul proiectului constă în dezvoltarea și implementarea unui cadru comun atât pentru integrarea implementărilor locale a infrastructurii de chei publice (PKI) într-o manieră interoperabilă, cât și pentru furnizarea de certificate digitale interoperabile utilizatorilor SWIM (System Wide Information Management). Rezultatele proiectului, PKI-ul comun și cadrul de încredere asociat, vor face parte din infrastructura de securitate cibernetică a sistemelor de aviație, fiind necesare pentru semnarea, emiterea și gestionarea certificatelor digitale și a listelor de revocare, în conformitate cu cerințele Programului de Implementare SESAR (Deployment Programme - DP), respectiv familia de funcționalități ATM 5.1.4 „Common SWIM PKI and Cybersecurity”. Certificatele digitale vor permite autentificarea utilizatorilor și criptarea/decriptarea când și dacă este necesar pentru a se asigura că informațiile pot fi transferate în siguranță. Toate părțile interesate din domeniul aviației (ANSP-uri, utilizatori ai spațiului aerian, militari, aeroporturi etc.) vor beneficia de rezultatele proiectului.

Prin implementarea acestui proiect sunt reduse riscurilor generate de amenințările de securitate la nivelul sistemelor şi a reţelelor de date, în beneficiul tuturor părților interesate din domeniul aviației și este îmbunătățită securitatea schimbului de informații, prin reducerea probabilităţii de întrerupere a serviciilor de furnizare a datelor, în principal datorită corupției datelor. De asemenea este facilitată și accelerată furnizarea și utilizarea serviciilor SWIM prin dezvoltarea unei soluții care sporeşte securitatea informaţiilor, permițând reducerea operațiunilor PKI și a costurilor aferente la nivel local și național, asigurându-se astfel funcționarea mai eficientă a rețelei ATM europene.